Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita maxima Duchesne - Buča /tikva, Gourd

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BIJELA DOMAĆA 2010 Ne o
2 DOMAĆA 2010 Ne o z
3 DOMAĆA ZELENA 2010 Ne o s
4 LUNGA DI NAPOLI (NEKTAR) 2010 Ne o m
5 NARANČASTA 2010 Ne o
6 SEDEF 2010 368 Ne s
7 SIVA DOMAĆA 2010 Ne o
8 STANKA 2010 368 Ne s
9 TZ 148 2017 2048 2041 30 Ne s