Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz za zrno FAO 700 - Grain maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 A873 2010 860 Ne s
2 AGS 83 2010 441 Ne s SC
3 AS180 SILAŽ 2019 2029 2020 2018 13 Ne s
4 AS71 2010 860 Ne s SC
5 AS72 2010 860 Ne s SC
6 AS73 2010 860 Ne s SC
7 BC 723 2010 Ne s TWC
8 BC 778 2010 Ne s TWC
9 Bc 778 (s. 1984) 2010 Ne
10 BELLENA 2010 727 Ne s SC
11 BST 750 2010 783 Ne s TWC
12 GORAN 2010 390 Ne s SC
13 IN SK 74 V (s. 1975) 2010 Ne
14 INSC 730 2010 361 Ne s SC
15 LG3710 2011 727 Ne s SC
16 MATADOR (s. 1978) 2010 Ne
17 NK TURTOP 2010 784 Ne s SC
18 NK VITORINO 2010 1064 Ne s
19 NS 6010 2010 1009 Ne s
20 NS 7010 2010 390 Ne s SC
21 NS 7011 2010 390 Ne s SC
22 NS 7012 2010 390 Ne s SC
23 NS 7013 2010 390 Ne s SC
24 NS 7014 2010 390 Ne s TWC
25 NS 7015 2010 390 Ne s SC
26 NS 7016 2010 390 Ne s SC
27 NS 7017 2010 390 Ne s SC
28 NS 7018 2010 390 Ne s TWC
29 NS 7019 2010 390 Ne s SC
30 NS 7020 2010 390 Ne s SC
31 NS 7023 2010 390 Ne s SC
32 NS 7030 2010 390 Ne s SC
33 NS 7033 2010 390 Ne s SC
34 NS 7040 2010 390 Ne s TWC
35 NS 7043 2010 390 Ne s SC
36 NS 7053 2010 390 Ne s SC
37 NS 7063 2010 390 Ne s SC
38 NS 7070 2010 390 Ne s SC
39 NS 755 2010 390 Ne s SC
40 NS 770 2011 390 Ne s SC
41 NS 777 2010 390 Ne s SC
42 NS 79 O2 1986 Ne
43 NS SC 70 (s. 1970) 2010 Ne
44 NS SC 73 b (s. 1975) 2010 Ne
45 NS SC 75 (s. 1979) 2010 Ne
46 NS SC 76 (s.1980) 2010 Ne
47 NS SC 77 (s. 1983) 2010 Ne
48 NS SC 78 (s. 1983) 2010 Ne
49 NS SK 71 (s. 1971) 2010 Ne
50 NS SK 72 (S. 1971) 2010 Ne
51 NS TC 66 (t. 1974) 2010 Ne
52 OSSK 713 2010 920 Ne s
53 P1241 2018 2028 896 2017 18 Ne s
54 PIONEER 3360 2010 1023 Ne s
55 PIONEER 3360 (s.1980) 2010 Ne
56 PKB 721 (s. 1978) 2010 Ne
57 PKB 730 (t. 1978) 2010 Ne
58 PR32D12 2010 690 Ne s SC
59 PR33A46 2010 690 Ne s SC
60 PR33B50 2010 690 Ne s SC
61 PR33D11 2010 690 Ne s SC
62 PR33H25 2010 690 Ne s SC
63 PR33T56 2010 690 Ne s SC
64 PR34N43 2011 690 Ne s SC
65 PR34N73 2010 690 Ne s SC
66 PREGIA 2010 690 Ne s SC
67 RADAN 2010 390 Ne s SC
68 RODNA 2010 671 Ne s SC
69 RUBIN-7 2010 398 Ne s TWC
70 TRIANA 2010 1023 Ne s
71 VIHOR 2010 390 Ne s SC
72 ZENIT 2010 390 Ne s SC
73 ZP 725 2010 381 Ne s SC
74 ZP 755 (č. 1964) 2010 Ne
75 ZP 759 2010 381 Ne s SC
76 ZP SC 701 (s. 1985) 2010 Ne
77 ZP SC 704 (s. 1979) 2010 Ne
78 ZP SC 704 O2 2010 Ne
79 ZP SC 706 (s. 1980) 2010 Ne
80 ZP SC 707 (s. 1980) 2010 Ne
81 ZP SC 709 t (s. 1982) 2010 Ne
82 ZP SC 711 O2 2010 Ne
83 ZP SC 72 O2 2010 Ne
84 ZP SC 720 (s. 1979) 2010 Ne
85 ZP SC 723 (s. 1983) 2010 Ne
86 ZP SC 732 (s. 1982) 2010 Ne
87 ZP SC 734 (s. 1985) 2010 Ne
88 ZP SC 75 O2 2010 Ne
89 ZP SC 750 (s. 1978) 2010 Ne
90 ZP SC 82/III (s. 1968) 2010 Ne
91 ZP SK 71 c (s. 1971) 2010 Ne
92 ZP SK 78 c (s. 1971) 2010 Ne
93 ZP SK 8 (s. 1971) 2010 Ne
94 ZP TC 705 (t. 1982) 2010 Ne
95 ZP TC 724 (t. 1985) 2010 Ne
96 ZP TK 73 (t. 1971) 2010 Ne
97 ZP TK 75 (t. 1971) 2010 Ne
98 ZPSC 1 A 2010 Ne o
99 ZPSC 710 (s. 1988) 2010 Ne
100 ZPSC 712 (s 1989) 2010 Ne
101 ZPSC 715 2010 381 Ne s SC
102 ZPSC 716 (s. 1988) 2010 Ne
103 ZPSC 721 2010 381 Ne s SC
104 ZPSC 722 2010 381 Ne s SC
105 ZPSC 726 2010 381 Ne s SC
106 ZPSC 728 2010 381 Ne s SC
107 ZPSC 729 2010 381 Ne s SC
108 ZPSC 731 2010 381 Ne s SC
109 ZPSC 733 2010 381 Ne s SC
110 ZPSC 736 2010 381 Ne s TWC
111 ZPSC 737 2010 381 Ne s SC
112 ZPSC 738 2010 381 Ne s SC
113 ZPSC 740 2010 381 Ne s SC
114 ZPSC 741 2010 381 Ne s TWC
115 ZPSC 742 2010 381 Ne s SC
116 ZPSC 743 2010 381 Ne s TWC
117 ZPSC 744 2010 381 Ne s TWC
118 ZPSC 745 2010 381 Ne s SC
119 ZPSC 746 2010 381 Ne s SC
120 ZPSC 747 2010 381 Ne s SC
121 ZPSC 748 2010 381 Ne s SC
122 ZPSC 749 2010 381 Ne s SC
123 ZPSC 750 2010 381 Ne s SC
124 ZPSC 751 2010 381 Ne s SC
125 ZPSC 754 2010 381 Ne s TWC
126 ZPSC 756 2010 381 Ne s SC
127 ZPSC 758 2010 381 Ne s SC
128 ZPSC 760 2010 381 Ne s TWC
129 ZPSC 760 2010 381 Ne s SC
130 ZPSC 764 2010 381 Ne s TWC
131 ZPSC 767 2010 381 Ne s SC
132 ZPSC 770 (s. 1991) 2010 Ne
133 ZPSC 771 2010 381 Ne s TWC
134 ZPSC 774 2010 381 Ne s TWC
135 ZPSC 775 2010 381 Ne s SC
136 ZPSC 778 2010 381 Ne s TWC
137 ZPSC 781 2010 381 Ne s SC
138 ZPSC 783 2010 381 Ne s SC
139 ZPSC 784 2010 381 Ne s SC
140 ZPSC 787 2010 381 Ne s SC
141 ZPSC 788 2010 381 Ne s SC
142 ZPSC 789 2010 381 Ne s SC
143 ZPSC704 2010 381 Ne s R SC
144 ZPTC 708 2010 381 Ne s TWC