Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L. - Kukuruz za zrno FAO 400 - Grain maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 MATEA 2010 1023 Ne s
2 PR37N01 2010 690 Ne s SC
3 ZPSC 407 2010 381 Ne s SC
4 ZPSC 417 2010 381 Ne s SC
5 ZPSC 426 2010 381 Ne s TWC
6 ZPSC 428 2010 381 Ne s TWC
7 ZPSC 434 (Dalmac) 2010 381 Ne s SC
8 ZPSC 439 2010 381 Ne s SC
9 ZPSC 440 2010 381 Ne s SC
10 ZPSC 446 2010 381 Ne s TWC
11 ZPSC 447 2010 381 Ne s SC
12 ZPSC 451 2010 381 Ne s SC
13 ZPSC 452 2010 381 Ne s TWC
14 ZPSC 457 2010 381 Ne s SC
15 ZPSC 460 2010 381 Ne s SC
16 ZPSC 480 2010 381 Ne s TWC
17 ZPSC 485 2010 381 Ne s SC
18 ZPSC 488 2010 381 Ne s SC
19 ZPTC 402 2010 381 Ne s TWC
20 ZPTC 418 2010 381 Ne s TWC
21 ZPTC 443 2010 381 Ne s TWC
22 3539-CORA 2010 1023 Ne s SC
23 3569-CHIARA 2010 1023 Ne s SC
24 3573-FLORENCIA 2010 690 Ne s SC
25 3615-PURA 2010 1023 Ne s SC
26 3733-STEFANIA 2010 1023 Ne s SC
27 AACIENDA 2010 523 Ne s SC
28 ACCARO 2010 995 Ne s
29 AGS-4 2010 441 Ne s SC
30 AMANDHA 2010 920 Ne s
31 ANJOU 450 2010 995 Ne s
32 AS 41 2010 860 Ne s SC
33 AS31 2011 860 Ne s SC
34 AS42 2011 860 Ne s TWC
35 ATALIS 2010 280 Ne s
36 AURORA 2010 995 Ne s
37 AW 741 2010 26 Ne s
38 AXXO 2010 886 Ne s SC
39 BC 402 2010 Ne s
40 BC 404 2010 Ne s
41 BC 408 B 2010 Ne s Ms
42 BC 418 B 2010 1077 Ne s
43 BC 418 B 2010 831 Ne s SC
44 BC 420 (1970) 2010 Ne
45 BC 43-21 (S. 1971) 2010 Ne
46 BC 43-21 (S. 1971) 2010 Ne
47 Bc 434 2010 42 Ne s
48 BC 440 (1970) 2010 Ne
49 BC 452 2010 Ne s
50 BC 455 (T.1980) 2010 Ne
51 BC 458 2010 42 Ne s
52 BC 46 (S. 1980) 2010 Ne
53 BC 46-22 (S.1973) 2010 Ne
54 BC 460 (S. 1976) 2010 Ne
55 BC 462 2010 Ne s SC
56 BC 462 B 2010 Ne s
57 BC 468 (S. 1979) 2010 Ne
58 BC 470 2010 Ne
59 BC 474 (S. 1989) 2010 Ne
60 BC 48 W 2010 Ne s SC
61 BC 48 W (1988) 2010 Ne
62 BC 480 (È. 1974) 2010 Ne
63 BC 4821 B (MS. 1991) 2010 Ne
64 BC 484 (S. 1978) 2010 Ne
65 BC 484 B (MS 1989) 2010 Ne
66 BC 488 ( S. 1977) 2010 Ne
67 BC 488 B (S.1991) 2010 Ne
68 BC 490 (1983) 2010 Ne
69 BC 492 2010 Ne s SC
70 BC 492 (S. 1986) 2010 Ne
71 BC 4982 2010 1077 42 Ne s
72 BC406 2017 2003 2004 5 Ne s z
73 BC424 2017 2003 2004 5 Ne s z
74 BC462 2017 2003 2004 5 Ne s pT
75 BCSZ 438 (MS.1991) 2010 Ne
76 BELMONT 2010 995 Ne s
77 BERGXXON 2010 886 Ne s SC
78 BERGXXON 2010 886 173 Ne s
79 BISER-4 2010 398 Ne s SC
80 BL 46 2011 945 Ne d
81 BL SK 40/10 (s.1973)*** 2010 773 Ne d
82 BLSK 43*** 2010 773 Ne d SC
83 BLSK 48*** 2010 773 Ne d SC
84 BST 470 2010 783 Ne s TWC
85 BUKARI 2010 194 22 Ne s
86 BURTON 2010 995 Ne s
87 CALIXXA 2010 1028 22 Ne s
88 CELEST 2010 1066 Ne s
89 CISKO 2010 784 Ne s SC
90 COLOMBA 2010 690 Ne s SC
91 COSMO 2010 596 Ne s
92 DAHIR 2010 1066 Ne s
93 DAVIDA 2010 1023 Ne s
94 DK 462 2010 75 Ne s SC
95 DK 471 2010 75 Ne s SC
96 DK 485 2010 75 Ne s
97 DK 493 2010 75 Ne s
98 DK 523 2010 75 Ne s
99 DK 524 2010 75 Ne s SC
100 DK 527 2010 75 Ne s
101 DK 751 2010 75 Ne s
102 DKC4964 2010 1005 193 Ne s
103 DKC4983 2010 1005 193 Ne s
104 DKC5143 2010 75 Ne s
105 DKC5143 2010 545 Ne s SC
106 DKC5170 2010 887 Ne s
107 DKC5276 2010 887 Ne s
108 DOLAR 2010 1066 Ne s TWC
109 DRAVA 404 2010 920 Ne s
110 DRINA 2010 390 Ne s SC
111 DUKAT 4 2010 398 Ne s SC
112 DURANDAL 2010 1010 Ne s
113 DURBAN 2010 596 Ne s
114 ES BASTION 2010 970 Ne s
115 ES BENITA 2010 970 Ne s
116 ETALON 2010 56 Ne s SC
117 FAVOR 2010 1082 Ne s
118 FLORENCIA 2010 1023 Ne s
119 FRUCTIS 2010 219 Ne s
120 GLIMPERIA 2010 259 Ne s
121 GRANOR 2010 1082 Ne s
122 GRANOR 2010 686 Ne s
123 JUMBO 48 2010 964 42 Ne s
124 KAPSUS 2010 920 Ne s
125 KASULUS 2010 596 Ne s SC
126 KIODAS 2010 596 Ne s
127 KISKUM SC 398 2010 161 Ne s
128 KOLIBRIS 2010 920 Ne s
129 KONDOR-4 2010 398 Ne s
130 KURSUS 2010 920 Ne s
131 KWS 1394 2010 920 Ne s SC
132 KWS 3381 2010 920 Ne s
133 KWS 434 (SAVOY) 2010 596 Ne s
134 KWS 464 2010 596 Ne s
135 KWS 474 2010 596 Ne s
136 LEONIS 2010 219 Ne s
137 LG 23 = HURIKAN 2010 995 Ne s TWC
138 LG 24.81 2010 727 Ne s SC
139 LG 24.85 2010 255 Ne s
140 LG 2447 2010 995 Ne s
141 LG 2481 2010 995 Ne s
142 LG 2530- ALIAGA 2010 727 Ne s SC
143 LG 34.13 2010 996 Ne s
144 LG 34.57 2010 727 Ne s SC
145 LG 34.75 2010 727 Ne s SC
146 LG33.95 2011 996 Ne s
147 MAJA 2010 346 Ne s
148 MARATON 2010 940 Ne s
149 MAS 44A 2010 194 Ne s
150 MAS 46A 2010 194 Ne s
151 MEJAŠ 2017 2003 2004 5 Da s z
152 MT MATADO 2010 70 Ne s
153 NASTIA 2010 1023 Ne s
154 NK COLUMBIA 2010 784 Ne s SC
155 NK FORTIUS 2010 1064 Ne s
156 NK PAKO 2010 784 Ne s SC
157 NS 3014 2010 1009 Ne s
158 NS 4010 2010 390 Ne s SC
159 NS 4011 2010 390 Ne s SC
160 NS 4012 2010 390 Ne s TWC
161 NS 4013 2010 390 Ne s SC
162 NS 4014 2010 390 Ne s TWC
163 NS 4015 2010 390 Ne s SC
164 NS 402 2010 390 Ne s SC
165 NS 4020 2010 390 Ne s SC
166 NS 4022 2011 390 Ne s SC
167 NS 4023 2010 390 Ne
168 NS 4024 2017 1095 2001 4 Ne s SC
169 NS 4030 2010 390 Ne s SC
170 NS 4052 2017 1095 2001 4 Ne s SC
171 NS 410 (NSSC 377 S.1987) 2010 Ne
172 NS 420 (NSSC 420 S.1988) 2010 Ne
173 NS 440 2010 390 Ne s SC
174 NS 452 2010 390 Ne s SC
175 NS 460 (S. 1990) 2010 Ne
176 NS 475 (S. 1991) 2010 Ne
177 NS 499 2010 Ne s
178 NS 540 2011 390 Ne s SC
179 NS SC 425 (S. 1982) 2010 Ne
180 OS 397 2010 920 Ne s SC
181 OS 3992 2010 920 Ne s SC
182 OS 3994 2010 920 Ne s
183 OS 425 2010 920 Ne s
184 OS 430 2010 920 Ne s
185 OS 4362 2010 920 Ne s SC
186 OS 4364 2010 920 Ne s
187 OS 4365 2010 920 Ne s
188 OS 4368 2010 920 Ne s
189 OS 4369 2010 920 Ne s
190 OS 4371 2010 920 Ne s
191 OS 4373 2010 920 Ne s
192 OS 4374 2010 920 Ne s
193 OS 4375 2010 920 Ne s
194 OS 4466 2010 Ne s
195 OS 4467 2010 Ne s
196 OS 4962 2010 Ne s SC
197 OS 499 2010 920 Ne s
198 OS SK 4-377 (S. 1982) 2010 Ne
199 OS SK 407 (S. 1978) 2010 Ne
200 OS SK 420 (S. 1973) 2010 Ne
201 OS SK 427 (S. 1979) 2010 Ne
202 OS SK 440 (S. 1975) 2010 Ne
203 OS SK 464 (S. 1976 2010 Ne
204 OS SK 494 (S. 1976) 2010 Ne
205 OSSK 403 2010 Ne s
206 OSSK 435 2010 Ne s
207 OSSK 444 2010 Ne s
208 OSSK 449 2010 Ne s
209 OSSK 464 2010 Ne s SC
210 OSSK 494 2010 Ne s SC
211 OSSK 515 2011 828 Ne s SC
212 P 3732 2010 1023 Ne s SC
213 P 3747 = FULVIA 2010 1023 Ne s SC
214 P 3780 = RENATA 2010 1023 Ne s SC
215 P 3901 = EVA 2010 1023 Ne s SC
216 P 3903 = ATREA 2010 1023 Ne s SC
217 P0023 2017 2025 2017 20 Ne s
218 P9911 2017 2023 2017 18 Ne s
219 PAJDAŠ 2010 Ne s
220 PALOMA 2010 671 Ne s SC
221 PANDA 2010 671 Ne s SC
222 PANORA 2010 671 Ne s SC
223 PF ZG 474 2010 Ne s SC
224 PIKTOR 2010 1023 Ne s
225 PIONEER 34 N 43 2010 Ne s
226 PIONEER 3573=FLORENCIA 2010 Ne s
227 PIONEER 3732 (S. 1980) 2010 Ne
228 PIONEER 3733=STEFANIA 2010 Ne s
229 PIONEER 3747 = FLUVIA (S. 1984) 2010 Ne
230 PIONEER 3780 = RENATA (S.1980 2010 Ne
231 PIONEER 3901 = EVA (S. 1982) 2010 Ne
232 PIONEER 3903=ATREA (S. 1980) 2010 Ne
233 PIONEER PR36R10 2010 Ne s
234 PIONEER PR37M34 2010 920 Ne s
235 PIONEER X9311=COLUMBA 2010 Ne s
236 PR36B08 2010 690 Ne s SC
237 PR36D79 2010 690 Ne s SC
238 PR36H43 2010 1023 Ne s
239 PR36K67 2010 1023 Ne s
240 PR36M53 2010 1023 Ne s
241 PR36N70 2010 1023 Ne s
242 PR36P85 2010 1023 Ne s
243 PR36R10 2010 690 Ne s SC
244 PR36R56 2010 1023 Ne s
245 PR36T58 2010 1023 Ne s
246 PR36V52 2010 690 Ne s
247 PR36V74 2010 1023 Ne s
248 PR37F73 2010 690 Ne s SC
249 PR37K55 2010 1023 Ne s
250 PR37K85 2010 1023 Ne s SC
251 PR37M34 2010 1023 Ne s
252 PR37NO1 2010 1023 Ne s
253 PULI 2010 596 Ne s
254 QUZO 2010 727 Ne s SC
255 R 485 2010 204 Ne s TWC
256 SABRINA-3707 2010 1023 Ne s SC
257 SAN JOSE 2010 219 Ne s
258 SEBASTIAN 2010 259 Ne s
259 SINATRA 2010 596 Ne s
260 SL 408 2010 Ne s SC
261 SL 414 2010 Ne s SC
262 STANZA 2010 920 Ne s
263 SURTEP 2010 1066 Ne s
264 TISZA 2010 23 Ne s
265 VARAŽDINEC 462 (S. 1982) 2010 Ne
266 VASILICA 2010 1023 Ne s
267 VEDIOR 2010 596 Ne s
268 VITALO 2010 596 Ne s SC
269 X 3526 2010 204 Ne s
270 ZGSK 41-80 2010 Ne
271 ZGSK 43-27 2010 Ne SC
272 ZGSK 43-28 2010 Ne SC
273 ZGTK 41-25 2010 Ne TWC
274 ZLATKO 2010 686 Ne
275 ZP 422 2010 381 Ne s
276 ZP 434 2010 378 Ne s
277 ZP 448 (č. 1967 2010 Ne
278 ZP 450 (č. 1975) 2010 Ne
279 ZP 471 2010 381 Ne s TWC
280 ZP 471 2010 381 Ne s TWC
281 ZP 474 2010 381 Ne s
282 ZP 498 (č. 1971) 2010 Ne
283 ZP SC 42 (s. 1984) 2010 Ne
284 ZP SC 455 (s. 1984) 2010 Ne
285 ZP SC 480 (s. 1983) 2010 Ne
286 ZP TS 460 (t. 1982) 2010 Ne
287 ZP423 2010 381 Ne s
288 ZP461 2010 381 Ne s
289 ZP473 2010 381 Ne s
290 ZP475 2010 381 Ne s
291 ZP499 2010 381 Ne s
292 ZPPE 458 2010 381 Ne s DC
293 ZPSC 414 2010 381 Ne s TWC
294 ZPSC 415 (s. 1989) 2010 Ne
295 ZPSC 419 2010 381 Ne s SC
296 ZPSC 424 (s. 1990 2010 Ne
297 ZPSC 425 (ZPSC 525 s. 1987) 2010 Ne
298 ZPSC 433 d 2010 381 Ne s SC
299 ZPSC 444 2010 381 Ne s SC
300 ZPSC 449 (s. 1990) 2010 Ne
301 ZPSC 465 2010 381 Ne s SC
302 ZPSC 546 (s. 1988) 2010 Ne
303 ZPSC404 2010 381 Ne s TWC PU
304 ZPSC42 2010 381 Ne s SC PU
305 ZPTC 404 (t. 1987) 2010 Ne
306 ZPTC 406 2010 381 Ne s TWC
307 ZPTC 434 (t. 1990) 2010 Ne
308 ZPTC 464C 2010 381 Ne s TWC
309 ZPTC 489 (t. 1991) 2010 Ne