Sortna lista BiH

<< nazad

Zea mays L.-Kukuruz za zrno FAO 100-Grain maize

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ACO 195 (BC 195, T . 1984) 2010 Ne
2 ALAN (BC 199, T. 1983) 2010 Ne
3 ALKAR (BC 188, S. 1980) 2010 Ne
4 ALPOS 2010 920 Ne s SC
5 BC 168 (S.1986) 2010 Ne
6 BC 168 B (S. 1989) 2010 Ne
7 BC 173 (T. 1986 2010 Ne
8 BC 175 (T . 1986 2010 Ne
9 BC 176 (S. 1989) 2010 Ne
10 BC 177 (T. 1985) 2010 Ne
11 BC 179 (T. 1991) 2010 Ne
12 BC 181 (T. 1990 2010 Ne
13 BC 182 2010 42 Ne s
14 BC 183 (T. 1977) 2010 Ne
15 BC 186 (MS. 1990) 2010 Ne
16 BC 189 (T. 1986) 2010 Ne
17 BC 191 2010 42 Ne s TWC
18 BC 193 X (T. 1980) 2010 Ne
19 BC 197 (T. 1986) 2010 Ne
20 EDO (T. 1980) 2010 Ne
21 ETA IPHO 182 2010 204 Ne s SC
22 FORLA (T. 1980) 2010 Ne
23 GABIX (1984) 2010 Ne
24 GAVROCHE (1980) 2010 Ne
25 HANSA (1984) 2010 Ne
26 JAVOR 2010 390 Ne s TWC
27 LG 2051 2010 995 Ne s TWC
28 LG 2051 (T. 1985) 2010 Ne
29 LG 3225 2010 727 Ne s SC
30 MONA 2010 1023 Ne s SC
31 MUTIN (T. 1982) 2010 Ne
32 NS 101 2010 390 Ne s SC
33 NS 111 2010 390 Ne s TWC
34 NS 118 2010 390 Ne s TWC
35 NS 122 (NSTWC 122 T.1987) 2010 Ne
36 NS 180 (1977) 2010 Ne
37 NS 184 2010 390 Ne s TWC
38 OS 155 2010 920 Ne
39 OS 195 2010 920 Ne
40 SOKO 2010 398 Ne s SC
41 ZP 135 2010 381 Ne s TWC
42 ZP 135 2010 381 Ne s
43 ZP 155 2010 381 Ne s TWC
44 ZP 161 2010 381 Ne s TWC
45 ZP 162 2010 381 Ne s SC
46 ZP 172 2010 381 Ne s SC
47 ZP 173 2010 381 Ne s TWC
48 ZP TC 192 (T. 1979) 2010 Ne
49 ZP TC 194 (T. 1979) 2010 Ne
50 ZP TC 196 (T. 1980) 2010 Ne
51 ZP TC 198 (T. 1985) 2010 Ne
52 ZP TC 204 (T. 1986) 2010 Ne
53 ZP155 2010 381 Ne s
54 ZP161 2010 381 Ne s
55 ZP162 2010 381 Ne s
56 ZPTC 150 2010 381 Ne s TWC
57 ZPTC 101 2010 381 Ne s TWC
58 ZPTC 103 2010 381 Ne s SC
59 ZPTC 104 2010 381 Ne s TWC
60 ZPTC 105 2010 381 Ne s TWC
61 ZPTC 112 2010 381 Ne s TWC
62 ZPTC 118 2010 381 Ne s TWC
63 ZPTC 123 2010 381 Ne s SC
64 ZPTC 125 2010 381 Ne s TWC
65 ZPTC 128 2010 381 Ne s TWC
66 ZPTC 137 2010 381 Ne s TWC
67 ZPTC 138 2010 381 Ne s TWC
68 ZPTC 140 2010 381 Ne s TWC
69 ZPTC 144 2010 381 Ne s TWC
70 ZPTC 158 2010 381 Ne s TWC
71 ZPTC 175 2010 381 Ne s TWC
72 ZPTC 176 2010 381 Ne s TWC
73 ZPTC 177 2010 381 Ne s TWC
74 ZPTC 178 2010 381 Ne s TWC
75 ZPTC 179 2010 381 Ne s TWC
76 ZPTC 186 2010 381 Ne s TWC
77 ZPTC 187 2010 381 Ne s TWC
78 ZPTC196 2010 381 Ne s TWC PU
79 ZPTS 109 (T. 1988) 2010 Ne
80 ZPTS 110 (T. 1988) 2010 Ne